Tag Archives: Xerox

ไม่สน! HP ปฏิเสธการขอซื้อบริษัทจาก Xerox ด้วยข้อเสนอมูลค่า 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

HP Inc ได้ปฏิเสธข้อเสนอเพิ่มราคาซื้อบริษัทประมาณ 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐของ Xerox Holdings Corp โดยให้เหตุผลว่าข้อเสนอดังกล่าวยังคงต่ำกว่ามูลค่าทั้งหมดของบริษัท HP Inc Chip Bergh ประธานคณะกรรมการของ HP กล่าวว่าข้อเสนอของ Xerox จะปล่อยให้ผู้ถือหุ้นของ HP มีการลงทุนในบริษัทที่ได้ควบรวมกิจการแล้วมีภาระหนี้สินในระดับที่ขาดความรับผิดชอบ และต่อมาจะต้องไม่สมจริง ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัท HP ยังกล่าวอีกว่าจะดำเนินการตามแผน “ยาพิษ” (ที่เปิดตัวเมื่อ 20 กุมภาพันธ์) คือ แผนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ HP สามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ในราคาส่วนลด เพื่อหยุดนักลงทุนไม่ให้เข้าถือหุ้นมากกว่า 20% ใน HP โดยเฉพาะนักลงทุน Carl Icahn ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน Xerox 10.85% และถือหุ้นใน HP 4.24% HP ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิเสธการเสนอซื้อของ Xerox ที่เสนออย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในราคา 24 USD ต่อหุ้นหรือเงินสด 18.40 USD… Read More »