Tag Archives: เกมของนักเก็งกำไร Berkshire Hathaway เข้าถือหุ้นใหญ่ HP

เกมของนักเก็งกำไร Berkshire Hathaway เข้าถือหุ้นใหญ่ HP ทำกำไรเหนาะ ๆ 650 ล้านเหรียญ

ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์น่าสนใจเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา นั่นคือการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า บริษัท Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ได้ถือครองหุ้น HP บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ยักษ์ใหญ่อยู่ถึง 121 ล้านหุ้น หลังจากข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ส่งผลให้หุ้นของ HP ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 15% และทำให้มูลค่าหุ้น HP ที่ Berkshire Hathaway ถือครองอยู่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 4.85 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับว่า กำไรเหนาะ ๆ ประมาณ 650 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว มีอะไรน่าสนใจในดีลนี้ ประการแรกอาจเป็นเรื่องของการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี โดย HP ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายที่ 2 ที่ Berkshire Hathaway ลงทุน (ก่อนหน้านี้ก็คือ Apple) และยังเป็นการลงทุนที่มากพอจะทำให้ Berkshire Hathaway กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HP ด้วย อย่างไรก็ดี ข้อมูลจาก CNBC ระบุด้วยว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หุ้น HP ปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 2 ปีเลยทีเดียว ซึ่งอาจเป็นเรื่องแปลก เพราะในอีกมุมหนึ่งอาจสะท้อนได้ว่า 2 ปีที่ผ่านมา… Read More »