เครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX V3060 ความทันสมัยที่มาพร้อมเทคโนโลยี

By | November 28, 2022

ประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการทำสำเนาและการพิมพ์ถึง 30 หน้าต่อนาที และสแกนด้วยความเร็ว  55 หน้าต่อนาทียกระดับในการทำงานด้วยฟังก์ชั่นการสแกนสีหน้าจอเมนูสีระบบสัมผัส 7 นิ้วพร้อมเมนูการใช้การภาษาไทยความสามารถในการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆความสามารถในการสแกนเอกสารที่ให้ผู้ใช้แปลงต้นฉบับกระดาษเป็นไฟล์ PDF –Searchable เพื่อความง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาการควบคุมค่าใช้จ่าย 
ลดค่าใช้จ่ายเมื่อใช้ฟังก์ชั่น Multiple-up และ Booklet โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพPrivate Charge Print ลดงานพิมพ์ที่ไม่จำเป็นโดยการเก็บงานพิมพ์ไว้ที่เครื่องก่อนทำการพิมพ์ออกมาตรวจสอบการใช้งานของเครื่องและควบคุมปริมาณการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม Document Monitor และ Eco Copy ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือกระดาษที่สามารถประหยัดได้ใช้แสงจากไฟ LED ในการสแกน ช่วยลดการใช้พลังงานและลดเสียงรบกวนในขณะทำงานคุณสมบัติของเครื่อง

คุณสมบัติหลัก 
ความเร็วในการทำสำเนา/การพิมพ์  30 หน้าต่อนาที
หน่วยความจำมาตรฐาน  2 GB
HDD 160 GB
เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก  4.2 วินาที
ความละเอียด  1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi
ถาดกระดาษ  2 ถาด (500 แผ่น x 2 ถาด + ถาด Bypass 50 แผ่น)
ความหนากระดาษ  ถาด 1: 105 แกรม                         
ถาด 2 และ ถาด Bypass : 215 แกรม
ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ 
ปริมาณกระดาษที่รองรับ  110 แผ่น
ความเร็วในการฟีดกระดาษ  30 หน้าต่อนาที
ความหนากระดาษ  สูงสุด 128 แกรม 
คุณสมบัติการสแกนความเร็วการสแกน  55 หน้าสำหรับเอกสารขาว-ดำและเอกสารสี
ไฟล์สแกนที่รองรับ  TIFF, JPEG, PDF, XPS, DocuWorks 
คุณสมบัติการแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม ต้องซื้อเพิ่ม
)ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
ความเร็วการส่งแฟกซ์ น้อยกว่า 3 วินาทีต่อ 1 แผ่นขนาดเอกสาร สูงสุดขนาด A3