คอมพิวเตอร์ ออลอินวัน (All-in-One) คือ อะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

By | December 19, 2020

คอมพิวเตอร์ ชนิดหนึ่งซึ่งก็มีลักษณะการทำงานและใช้งาน ที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทั่วไป ความแตกต่างอย่างเดียวคือจำนวนองค์ประกอบทั้งหมด ซึ่งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไปนั้น จะมีตัวเคสแยกกับหน้าจอ ในขณะที่ All-in-One นั้น จะรวมตัวเครื่องอยู่ในหน้าจอเป็นชิ้นส่วนเดียวกันไปเลย

เมื่อเริ่มแรก หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมนั้น มีส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการทำงานแสดงภาพคือหลอดรังสีแคโทดขนาดใหญ่ จึงเป็นสาเหตุให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 3 ส่วนประกอบหลัก คือ หน้าจอมอนิเตอร์ ตัวเครื่อง และ อุปกรณ์เสริม

ในเวลาต่อๆ มา มีเทคโนโลยี และการพัฒนาให้หน้าจอมีขนาดที่เล็กลง และการแข่งขันของตลาดคอมพิวเตอร์มีความเข้มข้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่ม IBM หรือ Apple ทำให้ผู้ผลิตเริ่มมีคิดค้นไลน์สินค้าใหม่ ที่มีการรวมหน้าจอ และตัวเครื่อง Computer เข้าด้วยกันเป็นชิ้นส่วนเดียว คอมพิวเตอร์ ออลอินวัน เครื่องแรก จึงถูกคิดค้นขึ้น ซึ่งในสมัยนั้น ยังมีขนาดที่ใหญ่ และราคาที่สูงกว่า Desktop PC ทั่วไปพอสมควร

หนึ่งใน คอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั้น คือ iMac ของ Apple ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเอง ซึ่งดีไซน์ดั้งเดิมในรุ่นแรกๆ นั้น ตัวเมนบอร์ดและองค์ประกอบอื่นๆจะถูกติดตั้งไว้ด้านใต้ของตัวหลอดรังสีแคโทด

แต่ในยุคต่อมาที่มีการคิดค้นหน้าจอ LCD ขึ้น ทำให้ตัวเครื่อง AiO มีขนาดที่เล็กลง และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จนปัจจุบัน องค์ประกอบทั้งหมดสามารถติดตั้งด้านหลังของแผง LCD ได้อย่างง่ายดายและประหยัดเนื้อที่